กศน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (11 ก.ค. – 17 ก.ค.56)

Advertisement กศน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 18 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 17 ก.ค.56)   Advertisement   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     18 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    […]

error: