กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (18 – 26 ธ.ค.56)

Advertisement กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สคว.) อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร, โรคพืช, เคมี, ชีวเคมี, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, พันธุศาสตร์, พิษวิทยา, วิศวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป […]

error: