กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (18 – 26 ธ.ค.56)

กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ จ.เชียงราย
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 ธ.ค.56

กรมวิชาการเกษตร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สคว.)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร, โรคพืช, เคมี, ชีวเคมี, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, พันธุศาสตร์, พิษวิทยา, วิศวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร และออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร ควบคุม การผลิตในระดับโรงงานขนาดเล็ก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ จ.เชียงราย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มควบคุมพืชภาคเหนือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: