กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 29 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมปฐพี) จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาโยธา) ตามที่กฎหมายกำหนด 3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) จำนวน 2 อัตรา – ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาโยธา) ตามที่กฎหมายกำหนด 4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี […]

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี 19-27ต.ค.66

  ประกาศจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมหรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด อัตราค่าตอบแทน : 19,500 – 20,540 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ต.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุ21อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ 25ก.ย.-2ต.ค.66

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 3. พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 4. พนักงานสถาปนิก 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 5. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง […]

สำนักโยธาอำนาจเจริญ รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 23-31พ.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาโยธา) ตามที่กฎหมายกำหนด สมัครด้วยตนเอง 23-31 พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธานครราชสีมา รับสมัครพนักงานสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี 1-10พ.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-11 พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นสถาปนิก-มัณฑนากร

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และมัณฑนากรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24เม.ย.-2พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

46อัตรา!! กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 9ก.พ.-1มี.ค.66

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิซาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 20 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 7. ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน […]

สำนักงานโยธาฯเชียงราย รับสมัครพนักงานผังเมือง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

  จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ การผังเมือง การออกแบบเมือง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GIS, SketchUp, AutoCAD, Adobe Photoshop/Illustrator, MS Office หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร บัดนี้-20ม.ค.66 ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นผ่านระบบ Online โดยส่งเอกสารทางอีเมล์: [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ23อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานสถาปนิก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง แผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3. พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. พนักงานนิติกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 […]

สำนักงานโยธาฯอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ต.ค.65

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน หน้าที่รับผิดชอบ – งาน ร่าง-โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก – งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบวัสดุและรายงานผลการให้บริการด้านทดสอบวัสดุ – งานประสานงานในด้านบริการด้านช่าง -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา – มีความคล่องตัวสูง อดทนในการทำงาน – มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดระบบการจัดการเอกสาร – สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ – มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัคร [email protected] หัวข้อสมัครงาน แนบไฟล์เอกสาร – รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – วุฒิการศึกษา หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413348 ติดต่อ คุณสาวิตรี […]

1 2 11
error: