46อัตรา!! กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 9ก.พ.-1มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิซาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement 5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 20 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา […]

สำนักงานโยธาฯเชียงราย รับสมัครพนักงานผังเมือง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

  จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ การผังเมือง การออกแบบเมือง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GIS, SketchUp, AutoCAD, Adobe Photoshop/Illustrator, MS Office หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร บัดนี้-20ม.ค.66 ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นผ่านระบบ Online โดยส่งเอกสารทางอีเมล์: [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ23อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานสถาปนิก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง แผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3. พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. พนักงานนิติกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 […]

สำนักงานโยธาฯอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ต.ค.65

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน หน้าที่รับผิดชอบ – งาน ร่าง-โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก – งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบวัสดุและรายงานผลการให้บริการด้านทดสอบวัสดุ – งานประสานงานในด้านบริการด้านช่าง -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา – มีความคล่องตัวสูง อดทนในการทำงาน – มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดระบบการจัดการเอกสาร – สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ – มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัคร [email protected] หัวข้อสมัครงาน แนบไฟล์เอกสาร – รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – วุฒิการศึกษา หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413348 ติดต่อ คุณสาวิตรี […]

กรมโยธาฯ รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี34อัตรา 25เม.ย.-18พ.ค.65

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส.หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส.หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานวิศวกรโยธา 8 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด 3. พนักงานสถาปนิก 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็น […]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2564 จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถนนเจดีย์ยุทธ์หัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5551 1222 – 3 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาทางผังเมือง สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.dpt.go.th/lrfund ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุ ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ https://dpt.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 10