กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25 ก.ค.67

 

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)

1. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจํา ณ ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 1 จํานวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 12,000 บาท

2. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจํา ณ ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 3 จํานวน 1 จํานวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 12,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

– เพศชาย/หญิง

– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทํางานได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 4 อาคาร 20 ชั้น ถนนพระรามที่ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2299 4515

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: