กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

Advertisement Advertisement   กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2564 กรมเอเชียตะวันออก ที่ 15/2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและ สื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ต่อเดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 4.1 สัญชาติไทย 4.2 อายุไม่เกิน 30 ปี 4.3 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 4.5 มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนในเกณฑ์ดี 4.6 มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และ […]

กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากรู้ภาษามลายู อินโดฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-12ธ.ค.61

    กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา มีทักษะ ความรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนในเกณฑ์ดี  ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สามารถเขียนบทวิเคราะห์/วิจัยได้ดี มีความคล่องตัวในการประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ  หากมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การฝึกงาน/ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-12 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

error: