กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

 

กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2564

กรมเอเชียตะวันออก ที่ 15/2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและ สื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สัญชาติไทย 4.2 อายุไม่เกิน 30 ปี
4.3 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80
4.5 มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนในเกณฑ์ดี
4.6 มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และ Access โดยสามารถพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง
4.7 มีความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจ ได้แก่
– ทักษะในการเขียนบทวิเคราะห์/วิจัย
– ทักษะในการติดต่อประสานงาน
– ทักษะในการจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ infographic
4.8 หากมีความรู้ด้านภาษาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และบาฮาซา เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5 ได้ที่ E-mail : [email protected] หรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วย ตนเองในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น) ที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th และ www.eastasiawatch.mfa.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: