กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.21อัตรา วุฒิ ป.ตรี ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์20ก.ย.-10ต.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. วิศวกรปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Advertisement 3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 20ก.ย.-10ต.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ที่เว็บไซต์ https://dmf.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ บัดนี้-3 ก.ย.64

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564 รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขา ภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัคร : ส่ง Resume และ Transcript ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ทาง Email ได้ที่ : [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14ธ.ค.60-5ม.ค.61

    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 2-30ต.ค.60

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 2-30 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร5-23ก.ย.59

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา 1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา และทางเทคโนโลยีธรณี – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา […]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 2.ตำแหน่ง : วิศวกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลทางวิศวกรรมเหมืองแร่ […]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (8 – 28 พ.ย.56)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ และนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8 อัตรา 8 – 28 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ประเภท […]

error: