กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (8 – 28 พ.ย.56)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ
ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
และนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8 อัตรา
8 – 28 พ.ย.56

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

2.ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ บริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดโทร 02 794 3082

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.dmf.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: