กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครผ่านระบบออนไลน์ 22-28ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 3 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2. นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์ 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กองป้องกันและปราบปราม วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา กองป้องกันและปราบปราม วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ กายภาพวิทยาศาสตร์ กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Advertisement 5. เจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง) […]

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27เม.ย.-2พ.ค.66

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการป่าไม้ คุณวุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3. เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ภายในวันที่ 27เม.ย.-22พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

16อัตรา!! กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา 2. นักวิชาการประมง 3 อัตรา 3. นายช่างรังวัด 2 อัตรา 4. นายท้ายเรือ 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 6. พนักงานประมงพื้นฐาน 3 อัตรา 7. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา 8. สหโภชน์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-20 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิจัยชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับสมัครนวก.ประมง ทำหน้าที่เพาะเลี้ยงปะการัง ดำน้ำได้

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา ปฎิบัติงานเพาะเลี้ยงปะการังแบบอาศัยเพศ (เกาะมันใน จังหวัดระยอง) เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ป.ตรี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีทางทะเล หรือสาขาอื่นที่สามารถดูแลระบบเพาะเลี้ยงได้ ดำน้ำ scuba diving (ระดับ Open water) ขึ้นไปได้ มีความรับผิดชอบ รักในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีบ้านพักให้ อยู่ประจำที่เกาะมันใน ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 309 หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 หรือโทรสอบถามที่ พี่ณิชนันทร์ 0909926563 รับสมัครตั้งแต่บัดถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน […]

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) (1) ป.ตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา (2) ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรุงเทพฯ) ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8 – 15 ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ม.3-ป.ตรี 22-28มี.ค.65

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1. ตำแหน่ง : นิติกร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต 2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 13800 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 3. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 ตำแหน่ง เงินเดือน : 12430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา สมัครทางเว็บไซต์ :https://dmcr.thaijobjob.com/ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน 2. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพ 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 5. เจ้าพนักงานประมง […]

1 2 3
error: