(9อัตรา) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 ตั้งแต่25ก.ค.-26ส.ค.59

Advertisement Advertisement สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 25ก.ค.-26ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้   Advertisement คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    

(3อัตรา) กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินการธนาคาร ทางการเงินและการธนาคาร ทางการบริหารการเงิน ทางการเงินและการลงทุน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 7-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.20-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ระบาดวิทยา) อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางระบาดวิทยา ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาโท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยศาสตร์ชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรี 3.ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (30 ส.ค. – 5 ก.ย.56)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน สังกัดส่วนกลางนนทบุรี (30 ส.ค. – 5 ก.ย.56)   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวช. ในสาขาทางการบัญชี   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารชั้น 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล (10 – 16 ก.ค. 2556)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล (10 – 16 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [highlight]อัตราเงินเดือน : 17290 บาท[/highlight] ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์[/highlight] ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [highlight]อัตราเงินเดือน : 15960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ[/highlight] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารชั้น 5 […]

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 10 ก.ค.56)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ –  10 ก.ค.56) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจาก รพ.ราชวิถี อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจากสถาบันสุขภาพเด็ก อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท สมัครงานราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์  02-590-6315 เว็บไซค์ www.dms.moph.go.th   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <<<<[/highlight]

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556)

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี [highlight]ค่าตอบแทนเดือนละ  15,960 บาท[/highlight] ดูรายละเอียดลักษณะงานที่สมัครได้ที่ : http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php คุณวุฒิสำหรับใช้สมัครงานราชการผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.ค. 2556 ณ สำนักงานเลขานุการกรม […]

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2556 กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อัตราเงินเดือน : 12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ทางพณิชยการ ทางการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี สมัครงานราชการกรมการแพทย์ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  http://www.dms.moph.go.th/psd และเว็บไซต์กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th โทรศัพท์ 0 2590 […]

1 11 12
error: