กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 6 มกราคม 2557)

Advertisement กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา เงินเดือน 12,240 บาท ท่าอาศยานขอนแก่น 2.เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 อัตรา วุฒิ ปวส หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติม (รายละเอียดดูได้ตามลิ้ง) เงินเดือน 12,240 บาท ท่าอาศยานตรัง Advertisement 3.เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลง 2 อัตรา วุฒิ ปวส หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) มีคุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติม (รายละเอียดดูได้ตามลิ้ง) เงินเดือน 12,240 บาท ท่าอาศยานแม่สอด 1 […]

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (10 – 31 ต.ค.56)

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความปลอดภัยด้านการบิน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารการบิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารกิจการการบิน (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ 1.1 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) อัตราเงินเดือน : 16400 […]

error: