กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (10 – 31 ต.ค.56)

กรมการบินพลเรือน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556

กรมการบินพลเรือน รับสมัครข้าราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน)
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความปลอดภัยด้านการบิน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารการบิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารกิจการการบิน
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ

1.1 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน)
อัตราเงินเดือน : 16400 – 18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ทางออนไลน์ 24 ชม. http://job.aviation.go.th
ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูลักษณะงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: