กฟภ.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-8ก.พ.62

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. ลูกจ้างบัญชี แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) 2. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวช.สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, การตลาด, บัญชี, เลขานุการ, การจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจการค้าปลีก, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการสำนักงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) 3. ลูกจ้างบัญชี แผนกการเงิน 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ […]

1 2 3
error: