ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่

Advertisement ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่ จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย Advertisement เงื่อนไขใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป Advertisement บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าต้องสแกนใบหน้า ใส่รหัสคู่บัตร 6 หลัก 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. […]

153อัตรา!! กฟภ.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.สมัครออนไลน์บัดนี้-28เม.ย.66

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้า ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 57 อัตรา (สรรหาภายใน 55 อัตรา, สรรหาภายนอก 2 อัตรา) เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง วุฒิ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง 2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) 3 อัตรา (สรรหาภายใน 2 อัตรา, สรรหาภายนอก 1) ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3. ผู้ช่วยบัญชี 2 อัตรา (สรรหาภายใน 2 อัตรา) […]

กฟภ.แจงค่าบริการรายเดือน ไม่ใช่ค่าบำรุงมิเตอร์ เผยปรับลดเหลือ24.62บาท

6 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนพันธ์ เตียสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 38.22 บาทต่อเดือน ระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 38.22 บาทต่อเดือน นั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำกับดูแล โดยในส่วนของค่าบริการรายเดือน เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจำหน่ายไฟฟ้า ที่กำหนดจากค่าใช้จ่ายในการอ่านหน่วยเครื่องวัดไฟฟ้า การจัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้า การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ซึ่งจะต้องดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน แม้จะมีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม ต้นทุนของค่าบริการรายเดือนไม่ได้มีในส่วนของค่าบำรุงรักษามิเตอร์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่คิดค่าบริการรายเดือนเท่ากับ 38.22 บาทต่อเดือน มีจำนวน 9 ล้านราย และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการปรับลดค่าบริการรายเดือนจากเดิม 38.22 บ   ข่าวจาก : มติชน

กฟน.-กฟภ. เปิดลดค่าไฟสำหรับบ้านไม่เกิน500หน่วย คำนวณยังไงเช็กเลย

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่วนลดค่าไฟสำหรับบ้านเรือนไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน พร้อมอนุมัติงบกลางปี 2565-66 ช่วยเหลือ 9,128 ล้านบาท ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 ดังนี้ (1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย (2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย (3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 […]

กฟภ.ประกาศ ค่าบริการสถานีชาร์จรถอีวี ช่วงพีคหน่วยละ8บาท

30 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความต้องการจะให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากับ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จึงขอประกาศอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่เข้ามาใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ. โดยกำหนดอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า ตามประเภทเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) โดยคิดค่าบริการ ตามหน่วยพลังงานที่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอัดประจุไฟฟ้าด้วยอัตราแบบส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้แก่ เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ช่วง Peak : 7.9778 บาท/หน่วย Off Peak 4.5952 บาท/หน่วย เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ช่วง Peak : 7.9778 บาท/หน่วย Off Peak […]

กฟภ.แจ้งความ ลักลอบดัดแปลงมิเตอร์ใช้ไฟฟรี 6เดือน ขุดบิทคอยน์

การไฟฟ้าโคราช ผงะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีหนุ่ม ลอบดัดแปลงมิเตอร์ใช้ไฟฟรีนาน 6 เดือน แอบเปิดเหมืองขุดบิทคอยน์ เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 20 พฤษภาคม นายรณชัย อาสนพรรณ พนักงานช่างระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา (สุรนารี) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา (สุรนารี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่ 273/9 หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังพบความผิดปกติ ไม่มีการใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลา 6 เดือน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำการวัดกระแสไฟพบว่า มีการใช้ไฟฟ้าจริง แต่มิเตอร์ไม่ทำงาน โดยกระแสไฟวิ่งสูงสุดเกือบถึง 30 แอมป์ ซึ่งปกติค่าไฟฟ้าต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท สาเหตุในการเข้าตรวจสอบ เนื่องจากสำรวจพบว่า อาคารแห่งนี้ ไม่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คาดว่ามีการลักลอบติดตั้งเครื่องขุดบิทคอยน์ และต้องการประหยัดค่าใช้ไฟฟ้า […]

กฟภ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 208 อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา […]

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ2ประเภท ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ4เดือน

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ 2 ประเภท ใช้ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ 4 เดือน รอเคาะลดเท่าไหร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.ได้เร่งหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวบรวมจำนวน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน นายคมกฤชกล่าวว่า ผู้ใช้ไฟทั้ง 2 ประเภท จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน […]

1 2 4
error: