กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุนักระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-12ม.ค.64

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่
จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • – วิศวกรรมสารสนเทศ
 • – วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
 • – วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
 • – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • – วิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต
 • – วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • – เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • – วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • – วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมีเดีย
 • – วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
 • – การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • – สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ภาษา Java, PHP หรือ Python (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้
 • – สามารถออกแบบและ Query ฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ DBMS อื่น เพื่อใช้งานร่วมกับ Application ที่ตนเองพัฒนาได้
 • – มีความรู้ความเข้าใจ OOP, Design Pattern, Microservice
 • – มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนา และเชื่อมต่อ กับ Web Service (SOAP, REST)
 • – มีความรู้พื้นฐานด้าน Securityสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • – สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • – ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีใจที่เปิดกว้าง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://pea.thaijobjob.com บัดนี้-12ม.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม1)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม2))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: