ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สมัครงาน

 

ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคณิตศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี : ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้– 31  กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ (จันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ส.ค. 2556 ณ  ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

และทางเว็บไซต์ www.udru.ac.th/hrm

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการม.ราชภัฎอุดรธานี / คุณสมบัติทั่วไป /เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ที่นี้ 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: