สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • นิติกร  จำนวน  2  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  6  อัตรา
  • พนักงานขับรถ  จำนวน  1  อัตรา

สมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: