กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัด จ.ภูเก็ต (1 – 7 ส.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัด จ.ภูเก็ต (1 – 7 ส.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงานภูเก็ต

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ** ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
(1) รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(3) บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
(4) สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(5) งานธุรการ และงานสารบรรณ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน – ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ถ.ศักดิเดช ซอย 1 ตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าสมัครสอบ : 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ก.ค.56 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และทางเว็บไซต์ http://phuket.labour.go.th

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จ.ภูเก็ต[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: