กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่การเกษตร  2.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง
(30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     [highlight]4 ตำแหน่ง[/highlight]

ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    [highlight] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

 

2. ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ[/highlight]

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
และออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ได้ทางเว็บไซต์  http://job.doa.go.th ตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ค่าสมัครสอบ 30 บาท

ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ (30 ก.ค. – 6ส.ค.56)

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครกรมวิชาการเกษตร /เอกสารที่ใช้ในการสมัคร /เนื้อหาที่ใช้สอบ[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: