สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมัครงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา(สสจ.สมุทรสาคร)
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง[/highlight]

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง

สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายบริหารทั่วไป ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 ส.ค.56 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุครสาคร) ตำแหน่งนายช่างโยธา /เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: