ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)

 

มศว สมัครงาน

 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง
[highlight]อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาัอังกฤษระดับพื้นฐาน

สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยตนเองได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

[highlight]>>> อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานราชการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: