สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สมัครงาน

 

สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น[/highlight]

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ

อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
สังกัด โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาคาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น[/highlight]

 

สมัครงานราชการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 1 ส.ค.56 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
และทางเว็บไซต์ www.kanpho.go.th

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: