กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา (17 – 25 ก.ค. 2556)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (กทม.) (17 – 25 ก.ค. 2556)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมัครงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ทุกสาขา

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ทุกสาขา

 

5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมัครงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขนหลักสี่ กรุงเทพ
สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้นดาวโหลดใบสมัครได้ทาง www.dmcr.go.th/hrdmcr

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 29 ก.ค.56 ณ บริเวณหน้าห้องส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทาง www.dmcr.go.th/hrdmcr

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: