กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (25 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดส่วนกลาง (กทม.) (25 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมัครงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง[/highlight]
[highlight]ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี [/highlight]
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,
สาขาวิชาการบัญชี,
สาขาบริหารธุรกิจ,
สาขาวิชาการเกษตร
ทางธุรกิจการเกษตร
หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร
หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
หรือทางการสหกรณ์

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยตนเองได้ที่ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (อาคาร 1 ชั้น 4) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ (25 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ส.ค.56 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และทาง www.cpd.go.th

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ / คุณสมบัติทั่วไป / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: