ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจิตร รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ปวท/อนุปริญญา/ป.ตรี14-21ธ.ค.59

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา

1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมอัตรา เงินเดือน 14,070 บาท 
– ปวช.  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภายในวันที่ 14-21 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: