กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (24 – 30 ก.ค. 56)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (24 – 30 ก.ค. 2556)

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง[/highlight]

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ระบบสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร

สมัครงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ก.ค.56

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 31 ก.ค.56 ทาง www.cad.go.th

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / คุณสมบัตทั่วไป / เอกสารที่ใช้สมัคร / เนื้อหาที่ใช้สอบ[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: