สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (15 – 19 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี  (15 – 19 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ สมัครงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ เปิดรับสมัครงานราชการ    พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : [highlight]ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน[/highlight]

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : รับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินด้านสาธิต ตามระบบบัญชีต่างๆ

สมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  วันที่ 25 ก.ค. 56 ณ สถานที่ที่รับสมัคร และทาง www.nakhonsawan.m-society.go.th

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ / คุณสมบัติทั่วไป /เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร [/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: