กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (19 ก.ค – 9 ส.ค.56)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,
นักวิชาการศึกษา,ครูพี่เลี้ยง (19 ก.ค – 9 ส.ค.56)

กรมอนามัย สมัครงาน

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งได้แก่

1.ชื่อตำแหน่ง :     [highlight]นักวิทยาศาสตร์การกีฬา[/highlight]

เพศ ชาย/หญิง
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา /เวชศาสตร์การกีฬา /พลศึกษา

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     [highlight]นักวิชาการศึกษา[/highlight]

เพศหญิง
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณศาสตร์บัณฑิต

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     [highlight]ครูพี่เลี้ยง[/highlight]

เพศหญิง
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาตร์หรือครุศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย

ท่านใดสนใจสามารถสมัครงานราชการ กรมอนามัยด้วยตนเองได้ที่ : งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 ชั้น 3 กรุงเทพฯ
สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง  โทร 02 552 013

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 22 ส.ค.56 ณ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 ชั้น 3 กรุงเทพฯ
และทางเว็บไซต์ http://hpc1.anamai.moph.go.th

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กรมอนามัย เพิ่มเติม[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: