(หลายอัตรา สมัครออนไลน์ กทม.-ภูมิภาค) ธ.กรุงไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30ต.ค.59

ktb-logo

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย
– เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต, แบบฟอร์มการประมาณการรายได้และรายจ่าย, ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด
– ตรวจสอบที่พักอาศัย, ที่อยู่กิจการ, และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง
– ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซนทรัลพระราม 9)

จำนวนหลายอัตรา
– ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม, และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร)

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22-36 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. (หรือเทียบเท่า) ทุกสาขาวิชา
– มีประสบการณ์การติดตามและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม 1 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความชำนาญ รู้จักเส้นทางและสามารถทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ดี
– มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่และสามารถขับขี่ได้
– มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีใจรักบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
– มีความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้, กฎหมายข้อมูลเครดิต, ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดเก็บหนี้
– มีความช่างสังเกต และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone ในการปฏิบัติงานได้
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เปิดรับสมัครบัดนี้-30 ต.ค.59 ทางเว็บไซต์ https://www.ktb.co.th/recruit/ หรือ https://www.ktb.co.th/recruit/psc/psrc/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteId=1&languageCd=THA

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: