กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (24 – 30 ก.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (24 – 30 ก.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงานหนองคาย

สมัครงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีตำแหน่งดังนี้

อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]**รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ)
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรง
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. งานธุรการ และงานสารบรรณ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

ค่าธรรมเนียมสอบ : 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 31 ก.ค.56 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: