ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานไปรษณีย์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ
  • สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
  • [highlight]เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50[/highlight]
  • สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ
  • อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
  • สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
   • ตำแหน่ง “นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4”
   • ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขา วิทยายาการคอมพิวเตอร์
   • เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
   • อัตราเงินเดือน 13,740 บาท
   • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
   • ตำแหน่ง “นักบริหารงานทั่วไป 4”
   • ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
   • อัตราเงินเดือน 13,740 บาท
   • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัดฝ่ายการเงิน
   • ปริญญาตรี สาขา วิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
   • สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
   • อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
   • จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานราชการไปรษณีย์ไทยด้วยตนเองได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 02-831-3378

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ในวันที่ 6 ส.ค. 56 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการไปรษณีย์ไทย สำหรับผู้ทีมีวุฒิ ปวส.[/highlight]

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการไปรษณีย์ไทย สำหรับผู้ทีมีวุฒิปริญญาตรี[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: