กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา (15 – 19 ก.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา สังกัดภูมิภาค 6 อัตรา
ได้แก่ จ.กระบี่,พังงา,พัทลุง,ภูเก็ต (15 – 19 ก.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ นายช่างโยธา มีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน :     12,240.- บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :
ตำแหน่งสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 3 อัตรา
สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา

ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
2.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการก่อสร้าง
3.มีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1.สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2.ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาต่าก่อสร้าง
4.ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษาคุณภาพวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการกรมทางหลวงชนบท : ด้วยตนเองได้ที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร 0-7561-2598

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 30 ก.ค.56 ณ กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18
และทางเว็บไซต์ http://drr18.drr.go.th, http://www.drr.go.th

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัครกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธา[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: