สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2556 (15-23 ก.ค 2556)

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2556 (15-23 ก.ค 2556)

กรุงเทพ ครูผู้ช่วย

 

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท
  • ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกำศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกำรศึกษา
    ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท และ
  • ผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ดูได้จากเอกสารแนบท้ายด้านล่างประกาศของเว็บ

สมัครงานราชการครูผู้ช่วยกรุงเทพ : ได้ทางเว็บไซค์ www.teacherbkk.com  (ตลอด 24 ชม.)

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

[highlight]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยและสถานที่สอบทางเว็บไซค์ วันที่ 5 ส.ค.56 ทางเว็บไซค์[/highlight]

 

[highlight]>>> รายละเอียดประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรุงเทพฯ[/highlight]

[highlight]>>> เว็บไซค์สมัครครูผู้ช่วยกรุงเทพฯ[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: