กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสมัครข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสมัครข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

[highlight]อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปกิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครงานราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ : 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556 ทางเว็บไซค์ www.dss.go.th

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ <<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: