ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)

 ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา) จำนวนอัตรา 1 อัตรา

คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา GPA.2.75 ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) อย่างน้อย 2 ปี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย
มีทักษะการให้คำปรึกษาการออกกำลังกายรายบุคคล (Personal Trainer)
มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการสื่อสาร
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, PowerPoint
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 – 20.00 น. ได้
สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้คำแนะนำปรึกษาหลักการเสริมสร้างสุขภาพออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลัง กายอย่างถูกต้องให้แก่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และพนักงานเกษียณอายุในศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB Fitness Center) สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 (สุขุมวิท) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารมอบหมาย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย :  โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ >>> [highlight]เว็บสมัครงานธนาคารกรุงไทย[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: