โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

srithanya_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก

3. ผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา
ค่าตอบแทน :
11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน :
13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ปฏิบัติ

5. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

ยื่นและขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-31 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: