กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการหลายตำแหน่ง (1 – 21 ก.ค. 2556)

กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน.  (1 – 21 ก.ค. 2556)

กศน.จ.บุรีรัมย์ สมัครงาน

กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสมัครงานราชการ พนักงานราชการ หลายตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้

 • เจ้าพนักงานธุรการ
   • กลุ่มงาน บริการ
   • ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

  [highlight]

    • ค่าตอบแทน 11,450 บาท
    • ปวส. สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน การบัญชี เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

  [/highlight]

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
   • ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จ.บุรีรัมย์

  [highlight]

    • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
    • คุณวุฒิ ปริญญาตรี

  [/highlight]

 • นักวิชาการพัสดุ
  • กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
   • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
   • ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอนาโพธิ์

  [highlight]

    • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
    • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

  [/highlight]

 • ครู กศน. ตำบล
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
   • ปฏิบัติงานที่
    • กศน.อำเภอชำนิ
    • กศน.อำเภอนาโพธิ์
    • กศน.อำเภอโนนดินแดง
    • กศน.อำเภอบ้านใหม่ฯ
    • กศน.อำเภอประโคนชัย
    • กศน.อำเภอปะคำ
    • กศน.อำเภอละหานทราย
    • กศน.อำเภอลำปลายมาศ
    • กศน.อำเภอสตึก
    • กศน.อำเภอหนองกี่
    • กศน.อำเภอกระสัง

  [highlight]

    • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
    • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดวา่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  [/highlight]

   

สมัครงานราชการ กศน.จ.บุรีรัมย์ : ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่(1 – 21 ก.ค. 2556)

ค่าธรรมเนียมสอบ : 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 26 ก.ค. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
และทางเว็บไซค์ http://buriam.nfe.go.th

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กศน.จ.บุรีรัมย์ เพิ่มเติม <<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: