กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครสอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครงานราชการ

อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : ประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร  2 อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย 3 อัตรา

ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 ปี

อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี (นับวันถึงปิดรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง : ได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคา 33 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิน กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 10 ก.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.disater.go.th และกองการเจ้าหน้าที่ อาคา 33 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิน กรุงเทพฯ

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: