สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สมัครงาน

 

สมัครงานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : [highlight]ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์[/highlight]

และต้องผ่าน กพ. ภาค ก ป.โท

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ได้แก่ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง การบริหาร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ หรือสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยข้อสอบบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ
(2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สมัครงานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เข้าสู่เว็บไซค์สมัครงาน >>> [highlight]http://job.pdmo.mof.go.th[/highlight]
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ค. 2556 ณ อาคารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และทางเว็บไซค์ http://job.pdmo.mof.go.th ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ เพิ่มเติม <<[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: