สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดสมัครงานราชการ (14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2556)

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ (14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2556)

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าเปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ (Web Content Editor)
อัตราเงินเดือน : – บาท (ยังไม่ระบุ)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดคุณวุฒิ : สำเร็จ [highlight]การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบของเว็บไซด์ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารบนเว็บไซด์ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมอื่นๆได้เป็นอย่าง ดี อาทิ สามารถสร้าง ออกแแบเว็บไซด์ แก้ไขเว็บไซด์
ทักษะ/สมรรถนะ : มีประสบการณ์ในการบริหารเว็บไซด์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

สมัครงานราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า :

  • สมัคร ด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สมัคร ทางไปรษณีย์ ดาวนโหลดใบสมัคร ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และส่งถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า : 10 ก.ค. 2556 ทางเว็บไซต์  www.pdc.go.th

ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์: 13 ก.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า :  15 ก.ค.56

ประกาศผลสอบ:  17 ก.ค. 2556

 

[highlight]>>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ <<<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: