10 ทักษะสำคัญทางธุรกิจที่คุณต้องมีในปี 2020


 

6 ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

 1. ประชากรจะมีอายุยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
 2. ระบบและเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น งานบางงานจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทน
 3. ด้วยศักยภาพด้านข้อมูลที่สูงขึ้น ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และโปรแกรมสิ่งต่างๆ ได้
 4. ภูมิทัศน์ของสื่อยุคใหม่ที่ต่างไปจากเดิม
 5. Social Technology จะทำให้การบริหารองค์กรต่างไปจากเดิม สามารถบริการองค์กรขนาดใหญ่ได้โดยไม่ยาก
 6. ทั้งโลกจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับตลาดต่างๆ ที่จะกลายเป็นตลาดเดียว ไม่มีการผูกขาดอีกต่อไป

10 ทักษะที่จำเป็นในธุรกิจปี 2020

 1. ความสามารถพินิจวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆ ในระดับที่ลึกไปกว่าเดิมได้
 2. ความสามารถที่จะติดต่อหรือ “เชื่อมต่อ” กับผู้อื่นได้หลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และทำการโต้ตอบหรือดำเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมได้
 3. ทักษะในการคิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถทำงานได้กับสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม (เช่นคนจากหลายๆ ประเทศ)
 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมตั้งแปลความหมายออกมาได้
 6. สามารถใช้งาน New Media ได้อย่างคล่องแคล่ว รู้ว่าจะสร้างคอนเทนต์แบบไหนบนสื่อช่องทางแบบไหนได้ดีที่สุด
 7. สามารถใช้มุมมองและความรู้จากหลายศาสตร์ หลายรูปแบบในการหาคำตอบและวิธีการต่างๆ
 8. สามารถออกแบบวิธีการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
 9. ทักษะการกลั่นกรองข้อมูลจำนวนมาก จัดลำดับความสำคัญ และเอามาใช้ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 10. สามารถทำงานแบบ Virual ได้ (ไม่ต้องทำงานแบบอยู่ที่เดียวกันก็ได้)

ที่มา http://www.nuttaputch.com/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: