สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (15 – 22 ก.ค.57)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่15 – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : –
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
(2) ติดตามดูแลการทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การ ทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานและเป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดไว้
(3) เป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการด้านการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคมให้กับบุคคลภายนอกองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างถูกต้อง

[ads=center]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู ศาลากลางชั้น 1

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.nongbualamphu.m-society.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: