สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา (16 – 22 ก.ค.57)

สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่16 – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

กรมปศุสัตว์ สมัครงานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืช อาหารสัตว์
1.2 ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์
1.3 ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
1.5 ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
1.6 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

[ads=center]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพฯ ถ.อรุณอรมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.dld.go.th/pvto_bkk/

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้ที่เบอร์โทร 0 2433 3017 9

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: