สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สมัครงานราชการ   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน  15,960 บาท

**โดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน***

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา แนะแนว เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี รวมถึงช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ประสาน วิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการ ได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียน ประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 5 ก.ค. 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.ops.go.th/

 

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน <<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: