กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (17 – 31 ก.ค.57)

กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

งานราชการ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กองการจัด กรมยุทธการทหารอากาศ
อัตราเงินเดือน : 11,930 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
3.มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4.เพศชาย หรือเพศหญิง

[ads=center]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนาตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ
2.รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและตอบโต้หนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4.เก็บรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เลขที่ 171 อาคารกองบัญชาการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: