ศธ.ตั้งทีมวิจัย อยากรู้สาเหตุเด็กแห่กวดวิชา หวังแก้ไขทั้งระบบ

ศธ.ตั้งทีมวิจัย อยากรู้ส 

ศธ. รับลูกหัวหน้า คสช. ตั้งทีมวิจัยปัญหาการกวดวิชา คาดใช้เวลา 2 เดือนหาสาเหตุเด็กแห่กวดวิชาเพราะอะไร ชี้ต้องวางแผนแก้ไขทั้งระบบวันนี้ (7 ก.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งตามที่คณะรักษาความความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ ของ ศธ. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ถ้าจะก่อให้เกิดหนี้ผูกพันให้ดำเนินการในแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 และให้เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยให้เตรียมรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของคสช. รวมทั้งขอให้ทุกองค์กรเร่งเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ที่ยังค้างให้ คสช. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม โดยในส่วนของ ศธ. จะมีร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ… พ.ร.บ. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ… และร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก็ขอให้เร่งจัดทำ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คสช. โดยเร็ว อาทิ ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเสนอขอเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ

[ads=center]

       
        “นอกจากนั้น ทาง คสช. ได้ขอให้ ศธ. ไปแก้ปัญหาเด็กเรียนกวดวิชา เพราะทาง คสช. เห็นว่าทุกวันนี้เด็กเรียนเนื้อหามากทั้งในห้องเรียน และยังต้องมาเรียนพิเศษ เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย โดยทางหัวหน้า คสช. อยากให้หาแนวทางสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็ก และเน้นในเด็กเรียนเนื้อหาในห้องเรียนเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ปลัด ศธ. ไปทำวิจัยระยะสั้นเรื่องการเรียนกวดวิชา ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนโดยจะหาสาเหตุว่าทำไมเด็กต้องไปเรียนกวดวิชา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้นำข้อสรุปไปหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะจริงๆ แล้ว ปัญหากวดวิชาเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพครู คุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร รวมถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การจะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ จึงจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบ”นางสุทธศรี กล่าวและว่า ขณะนี้ ศธ. อยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์กรอบปฏิรูปการศึกษา ซึ่งก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วย
       ข้อมูล

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000076500

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: