5 เทคนิดการลอกการบ้านไม่ให้คุณครูจับได้

5 เทคนิค
การลอกการบ้านไม่ให้คุณครูจับได้

 

5 เทคนิดการลอกการบ้านไม่
1.การสลับตำแหน่งเนื้อหา
   ฉันไปตลาดเพื่อไปซื้อต้นไม้ >>>  ฉันไปซื้อต้นไม้ที่ตลาด

2.การสลับข้อ
จงแต่งประโยคเรื่องธรรมชาติให้ได้ 5 ประโยค
   1 แม่ชอบปลูกต้นไม้
   2 ฉันไปตลาดเพื่อไปซื้อต้นไม้
   3 พี่แนนชอบไปเที่ยวทะเล เพราะพี่แนนเป็นคนชอบท้องฟ้าสีส้ม และ น้ำทะเลสีฟ้า
   4 ธิดาเดินไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า
   5 ฟ้าชอบสีเขียว ฟ้าจึงรักธรรมชาติ
>>>
จงแต่งประโยคเรื่องธรรมชาติให้ได้ 5 ประโยค
   1 ฟ้าชอบสีเขียว ผ้าจึงรักธรรมชาติ
   2 ธิดาเดินไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า
   3 ฉันไปตลาดเพื่อไปซื้อต้นไม้
   4 พี่แนนชอบไปเที่ยวทะเล เพราะพี่แนนเป็นคนชอบท้องฟ้าสีส้ม และ น้ำทะเลสีฟ้า
   5 ฟ้าชอบสีเขียว ฟ้าจึงรักธรรมชาติ

3.การเปลี่ยนชื่อคนสิ่งของหรือสรรพนาม
   แม่ชอบปลูกต้นไม้  >>>  พ่อชอบปลูกดอกไม้

4.การเปลี่ยนกริยา
   ธิดาเดินไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า >>>  ธิดาวิ่งไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า

5.การย่อเนื้อเรื่อง
    พี่แนนชอบไปเที่ยวทะเล เพราะพี่แนนเป็นคนชอบท้องฟ้าสีส้ม และ น้ำทะเลสีฟ้า>>>
    พี่แนนไปทะเล เพราะพี่แนนชอบท้องฟ้า และ น้ำทะเล

—————————————————————————————————————
ตัวอย่าง
จงแต่งประโยคเรื่องธรรมชาติให้ได้ 5 ประโยค
   1 แม่ชอบปลูกต้นไม้
   2 ฉันไปตลาดเพื่อไปซื้อต้นไม้
   3 พี่แนนชอบไปเที่ยวทะเล เพราะพี่แนนเป็นคนชอบท้องฟ้าสีส้ม และ น้ำทะเลสีฟ้า
   4 ธิดาเดินไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า
   5 ฟ้าชอบสีเขียว ฟ้าจึงรักธรรมชาติ

เมื่อลอกเพื่อนด้วย 5 เทคนิคการลอกการบ้าน
จงแต่งประโยคเรื่องธรรมชาติให้ได้ 5 ประโยค
   1 ฟ้าชอบสีเขียว ผ้าจึงรักธรรมชาติ >>>เนตรชอบสีฟ้า เตนรจึงชอบธรรมชาติ
   2 ธิดาเดินไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่า>>>นิสาวิ่งไปหาของที่ตกในบ้าน
   3 ฉันไปตลาดเพื่อไปซื้อต้นไม้>>>เค้าไปซื้อแกงป่าที่ตลาด
   4 พี่แนนชอบไปเที่ยวทะเล เพราะพี่แนนเป็นคนชอบท้องฟ้าสีส้ม และ น้ำทะเลสีฟ้า>>>น้องปลาไปเที่ยวน้ำตก      เพราะเป็นคนชอบท้องฟ้า และ น้ำเย็น  
   5 ฟ้าชอบสีเขียว ฟ้าจึงรักธรรมชาติ>>>ม้าเกียดเลือด ม้าจึงไม่ชอบสีแดง

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: