6Q ความฉลาดที่สร้างให้ลูกได้

พัฒนาการทุกๆ ด้านของเจ้าตัวเล็ก เป็นสิ่งที่คุณแม่ทั้งมือใหม่และมือโปรเฝ้าติดตาม ไม่ว่าจะเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม ล้วนต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  วันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จัก Q ทั้ง 6 ที่ควรส่งเสริมให้มีในตัวลูก และเป็น 6Q ที่คุณพ่อคุณแม่ สามารถเสริมให้ลูกได้ด้วยตัวคุณเอง
 

 
 
IQ : Intelligent Quotient 
 
IQ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้ว การส่งเสริมด้านพัฒนาการและการเลี้ยงดูก็มีส่วนช่วยเพิ่ม IQ ได้เช่นกัน ซึ่งพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กจะเติบโตเร็วในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ดังนั้น หากจะส่งเสริมให้ลูกมี IQ ที่ดี ต้องทำในวัยนี้ค่ะ เพราะถ้าพลาดช่วงโอกาศทองนี้แล้ว การส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้จะทำได้ยากขึ้น 
คุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมี IQ ที่ดี ได้หลายวิธี เช่น เสริมทักษะทางด้านภาษา ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียน ด้วยการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเอง ไม่ใช่เน้นการท่องจำ โดยคุณแม่สามารถเริ่มพูดคุย และอ่านนิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ตอนที่เค้ายังอยู่ในท้องเลยล่ะค่ะ ส่วนทักษะด้านการคิดคำนวณ หรือการทดลองต่างๆ คุณแม่สามรถส่งเสริมให้เค้าผ่านการเล่น ของเล่น เกมต่างๆ ได้ค่ะ
แต่การเสริม IQ ให้ลูกไม่ได้หมายถึงการฝึกให้เค้าเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพียงอย่างเดียว การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ รวมทั้งอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง อย่างอาหารจำพวกปลาทะเลน้ำลึกต่างๆ ที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 ก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองได้ค่ะ 
 
EQ : Emotional Quotient 
 
EQ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ เป็นอีกคำคุ้นเคยที่คุณแม่อยากส่งเสริมให้ลูกมีไม่แพ้ IQ ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองหลายท่านอยากเห็นลูกหลานมี EQ ดี มากกว่าที่จะมี IQ สูงๆ ด้วยซ้ำ เพราะมีรายงานการศึกษาหลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปล้วนแต่มี EQ ดีทั้งสิ้น และการที่ EQ สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นได้ คนจึงหันมาให้ความสำคัญกับ EQ กันมาก 
หากยังสงสัยว่า EQ คืออะไร อธิบายง่ายๆ ว่า คือความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม คนที่มี EQ ดีจะเป็นผู้ที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองโลกในแง่ดี จึงทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี 
การเสริม EQ ให้ลูกควรเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น การปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เพราะเด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้ต่อเมื่อพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้ รู้จักควบคุมลูก พูดง่ายๆ คือไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่า เด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียบวินัยดีๆ มักจะเป็นเด็กซึ่งมี EQ ดีตามมา
 
 
AQ : Adversity Quotient 
 
อาจจะงงๆ กันสักนิดว่า AQ คืออะไร มันคือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความสามารถในการที่จะเผชิญกับความยากลำบาก การเผชิญกับปัญหาต่างๆ และเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ 
ว่ากันว่า เด็กๆ เดี๋ยวนี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้น้อยลง ซึ่งก็ถือว่ามี AQ ต่ำ เนื่องมาจากการที่เด็กยุคนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง เด็กไม่คอยได้เจออุปสรรคเท่าที่ควร เรียกว่าใช้ชีวิตสบายจนเคยชิน พอเจอเรื่องยุ่งยากก็ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้น มาเสริม AQ ให้ลูกกันดีกว่าค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยของการ ‘แก้ปัญหา’ เช่นเมื่อลูกทำอะไรผิดพลาด แทนที่จะดุว่าหรือรีบแก้ปัญหาให้เค้า ควรตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรดี เพื่อฝึกให้เค้าคิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และเพราะเด็กๆ จะเรียนรู้วิธีการมองและจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่รอบข้าง ดังนั้น ลูกจะมี AQ ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะ
 
 
CQ : Creativity Quotient 
 
CQ คือ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะ แม้แต่คน IQ สูงชนิดหาคนเทียบได้ยากอย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยังบอกว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” แล้วอย่างนี้ใครจะไม่อยากให้ลูกมี CQ ดี ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ระหว่างการเล่นในรูปแบบต่างๆ CQ จึงเป็น Q ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ยิ่งเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามมา
นอกจากการเล่นคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การวาดรูป การทำงานศิลปะ การลงมือประดิษฐ์สิ่งของ การเรียนรู้จากการเล่นใช่จำเป็นต้องเป็นของเล่นที่มีราคาแพง หรือของที่มีลักษณะสำเร็จรูปจนเกินไป การนำของใกล้ตัวมาช่วยกันประดิษฐ์เป็นของเล่น จะช่วยส่งเสริมจินตนาการได้มากกว่าค่ะ 
 
MQ : Moral Quotient 
 
กรณีคลิปข่าวหนูน้อยชาวจีนที่ถูกรถชนโดยปราศจากคนเหลียวแลเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้เกิดคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับคนยุคนี้ คุณธรรม จริยธรรมไม่มีแล้วหรือ 
MQ จึงเป็นสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้แล้วล่ะค่ะ MQ คือความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ผู้ที่มี MQ ดี จะมีจิตใจดี คิดดีต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น 
หากเด็กมี IQ ดี EQ สูง แต่ MQ ต่ำ ก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ การที่คนเราจะมี MQ ดีได้นั้นต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กค่ะ ควรสอนให้เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนด้วยจึงจะได้ผล นอกจากนี้ควรสอนให้ลูกมีความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้วย
 
PQ : Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น 
 
การเล่นสามารถเพิ่มพัฒนาการทางด้านความสามารถของเด็กได้หลายทาง ค่ะ นอกจากช่วยเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หรือ CQ อย่างที่กล่าวไปแล้ว การเล่นยังเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาดทั้งทางอารมณ์และสังคมด้วย
การเสริม PQ ให้ลูก ไม่ยากค่ะ เพราะเด็กกับการเล่นเป็นของคู่กันอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เค้าเล่นคนเดียวนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเล่นกับลูกด้วย การเล่นร่วมกันนอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังเพิ่มพูนความสุข และสายใยความผูกพันระหว่างครอบครัวได้ด้วย การเล่นกับลูกเพื่อเพิ่ม PQ ไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อของเล่นให้ลูกมากๆ นะคะ การเล่นที่สนุกๆ ง่ายๆ เช่น ขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา ก็สามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้ลูกได้ค่ะ
 
ที่มา http://motherandchild.in.th/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: