สพฐ.ทุ่มงบพัฒนาศูนย์การสอนภาษาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สพฐ.ทุ่มงบพัฒนาศูนย์การส

สพฐ.อนุมัติงบประมาณกว่า 9 ล้านบาทพัฒนาศูนย์การสอนภาษาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเด็กเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 

นาย กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมอบหมายให้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) รับผิดชอบนั้น
 
ล่าสุด สวก.ได้รายงานว่ากลไกที่จะพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องพัฒนาในรูปแบบของเครือข่าย โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ประกอบด้วยภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอาเซียนคือภาษาพม่า เวียดนาม กัมพูชา และมลายู ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 114 ศูนย์ ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการเรียนภาษาต่างประเทศที่สองให้กับโรงเรียนเครือข่าย
 
เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่า สพฐ. จึงอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวม 9,750,000 บาท เพื่อสนับสนุนไปยังศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 114 ศูนย์ได้พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ จะได้รับการจัดสรรงบฯ ไม่เท่ากันอยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาทต่อศูนย์ โดย สพฐ.จะพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนผู้รับบริการ ไปจนถึงจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งนี้ หากศูนย์เครือข่ายฯใดได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษเพิ่มเติม สพฐ.จะจัดสรรงบฯ สนับสนุนภารกิจพิเศษนั้นๆ เป็นรายกรณีอีกครั้ง
 
ที่มา : http://thainews.prd.go.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: